เปลี่ยนภาษา:


Close
คุณทนทุกข์ทรมานจากความหย่อนคล้อยของเต้านมหรือไม่?
แม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องกังวลทางการแพทย์มากนัก แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าความหย่อนคล้อยของเต้านมอาจส่งผลกระทบต่อใครบางคนทั้งทางอารมณ์และร่างกาย

เต้านมหญิง

เรียนรู้ความสําคัญของเต้านมหญิง

เมื่อเราพูดถึง หน้าอกของผู้หญิง มักจะมีการอภิปรายมากมายที่ล้อมรอบส่วนของร่างกายนี้ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนของร่างกายที่ถกเถียงกันมากและเป็นสิ่งที่ผู้หญิงบางคนลงทุนเงินจํานวนมาก เพื่อให้เข้าใจวิธีการทํางานของหน้าอกได้ดีขึ้นและสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราต้องการหารือเกี่ยวกับแง่มุมที่แตกต่างกันของเต้านมล่วงหน้าเพื่อให้เรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน

  • เต้านมหญิง
  • เต้านมหญิง
  • เต้านมหญิง

เต้านมเป็นชื่อของเนื้อเยื่อที่ทับกล้ามเนื้อหน้าอก (หน้าอก) เต้านมของผู้หญิงเป็นส่วนผสมพิเศษของเนื้อเยื่อผลิตน้ํานม (เรียกว่าเนื้อเยื่อต่อม) และเนื้อเยื่อไขมัน ขนาดของเต้านมจะถูกกําหนดโดยปริมาณไขมันในเต้านม

มีระหว่าง 15 ถึง 20 ส่วน (เรียกว่า ติ่ง) ที่จัดระเบียบส่วนที่ผลิตน้ํานมของเต้านม แต่ละแฉกเหล่านี้มีโครงสร้างที่เล็กกว่าซึ่งการผลิตนมจะเกิดขึ้น – โครงสร้างเหล่านี้เรียกว่า lobules เครือข่ายของท่อเล็ก ๆ ที่เรียกว่าท่อคือสิ่งที่นมเดินทางผ่าน ท่อพบกับท่อขนาดใหญ่ในที่สุดก็ออกจากผิวหนังที่ หัวนม areola เป็นชื่อที่กําหนดสําหรับบริเวณที่มืดของผิวหนังรอบหัวนม

รูปร่างของเต้านมจะถูกกําหนดโดยเอ็นและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ความรู้สึกต่อเต้านมมีให้โดยเส้นประสาท มีต่อมน้ําเหลืองท่อน้ําเหลืองและหลอดเลือดอยู่ในเต้านม ในขณะที่บางคนตําหนิการพยาบาลหลังการตั้งครรภ์และความชราเป็นปัจจัยที่ทําให้เต้านมหย่อนคล้อย แต่ก็มีสาเหตุอื่นเช่นกัน

หลังการตั้งครรภ์หน้าอกอาจเล็กลงมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือกลับสู่สภาพเดิม มันอาจดูเหมือน เต้านมหย่อนคล้อย เมื่อผิวหนังเหยียดออก แต่เนื้อเยื่อเต้านมหดตัวลงตามสัดส่วนเดิม

เนื่องจากความอัปยศของเต้านมหย่อนคล้อยที่ถือว่าไม่น่าสนใจทางร่างกายจึงสามารถนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าการขาดความมั่นใจและความเครียดทางอารมณ์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มีคนจํานวนมากที่ต้องการทราบวิธีการใช้ชีวิตเต้านมที่หย่อนคล้อยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้

อาการที่เกิดจากความหย่อนคล้อยของเต้านม

หนึ่งใน อาการแรกของความหย่อนคล้อยของเต้านม นั้นค่อนข้างง่าย: การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนของ areola ที่มีแนวโน้มลงไปที่ส่วนล่างของเต้านม สาเหตุหนึ่งของความหย่อนคล้อยของเต้านมในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคือความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงเพราะผู้หญิงไม่ได้ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเธอมากเท่าที่เราอายุมากขึ้น

แม้ว่าเรามักจะเรียกมันว่าความหย่อนคล้อยของเต้านม แต่ก็อาจเป็นเรื่องดีที่จะรู้โดยคําศัพท์ทางการแพทย์ - ptosis ของเต้านม ลักษณะที่ลดลงหรือหย่อนคล้อย เกิดจากการสูญเสียความยืดหยุ่นในเนื้อเยื่อเต้านม ขอบเขตและความรุนแรงของความหย่อนคล้อยจะถูกกําหนดโดยตําแหน่งของหัวนมที่เกี่ยวข้องกับรอยพับ inframammary (สถานที่ที่เต้านมและหน้าอกมาบรรจบกัน)

เกรดของความหย่อนคล้อยของเต้านม

มีความหย่อนคล้อยของเต้านมหลายระดับที่เราควรพิจารณาก่อนที่จะหาวิธียก เต้านมที่หย่อนคล้อย ตามธรรมชาติ:

ptosis อ่อน – เกรด I

ptosis อ่อน – เกรด I

ในระหว่างเกรดนี้หัวนมจะอยู่บริเวณ เดียวกับที่ เราพบรอยยับของอินฟราแมมมารี่

ptosis ปานกลาง – เกรด II

ptosis ปานกลาง – เกรด II

ซึ่งหมายความว่าเนื้อเยื่อเต้านมส่วนล่าง แขวนอยู่ต่ํากว่าระดับของ หัวนมและหัวนมอยู่ในตําแหน่งใต้รอยพับ inframammary

ptosis ขั้นสูง – เกรด III

ptosis ขั้นสูง – เกรด III

ตั้งอยู่ที่ระดับของการฉายเต้านมสูงสุดหัวนมตอนนี้อยู่ใต้รอยพับ inframammary

ptosis รุนแรง – เกรด IV

ptosis รุนแรง – เกรด IV

ในระดับของการฉายเต้านมสูงสุดหัวนม จะต่ํากว่ารอยพับ inframammary มาก การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมตามธรรมชาติเป็นสิ่งจําเป็น

คุณทนทุกข์ทรมานจากความหย่อนคล้อยของเต้านมหรือไม่?
อะไรคือสาเหตุของความหย่อนคล้อยของเต้านม? ทําไมผู้หญิงบางคนถึงประสบปัญหานี้ในขณะที่คนอื่นไม่ทํา? วิธีการยกกระชับเต้านม?

สาเหตุของความหย่อนคล้อยของเต้านม

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ความหย่อนคล้อยของเต้านม เป็นเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติสําหรับผู้หญิง ที่จะได้สัมผัสเมื่ออายุมากขึ้น ผู้หญิงส่วนใหญ่หลังการตั้งครรภ์ต้องการทราบวิธีการยกเต้านมที่หย่อนคล้อยตามธรรมชาติ เนื่องจากพวกเขาขาดเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ (ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเอ็นและไขมัน) การออกกําลังกายประเภทใด ๆ ที่แท้จริงจะไม่ส่งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อการ เสริมสร้างหน้าอก เหมือนที่เราสามารถทําได้กับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

การออกกําลังกายด้วยตัวเองจะไม่เป็นวิธีการป้องกันความหย่อนคล้อยของเต้านม อะไรคือสาเหตุที่แตกต่างกันของความหย่อนคล้อยของเต้านม ที่ผู้คนต้องคํานึงถึง?

พันธุศาสตร์

มีปัจจัยบางอย่างที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และ พันธุกรรม ที่มีความโน้มเอียงต่อความหย่อนคล้อยของเต้านมก็หมายความว่าปัญหานี้จะหลีกเลี่ยงได้ยาก อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมจากธรรมชาติอาจช่วยลดความหย่อนคล้อยของเต้านมได้

น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือน้ําหนักลด

เป็นไปได้ที่จะยืดหน้าอกโดยไม่จําเป็นหากเรามีความผันผวนอย่างมากในน้ําหนัก นี่เป็นเรื่องจริงสําหรับทั้ง การเพิ่มน้ําหนัก และการ ลดน้ําหนัก เป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างความเครียดประเภทนี้ให้กับผิวของคุณโดยการรักษาน้ําหนักให้แข็งแรง

ขาดการสนับสนุนที่เหมาะสม

หากผู้หญิงไม่สวม บรารองรับที่เหมาะสมอาจทําให้การยกกระชับและรูปร่างของเต้านมลดลง เนื่องจากระบบสนับสนุนพื้นฐานของไขมันและเนื้อเยื่อลดลงความสมบูรณ์ของเต้านมจึงลดลง

การตั้งครรภ์

เราต้องการให้แน่ใจว่าได้ทราบความแตกต่างระหว่างการเพิ่มน้ําหนักและการลดน้ําหนักและการตั้งครรภ์ ในระหว่าง ตั้งครรภ์ เต้านมก็บวมเพราะนมที่ถูกเก็บไว้ สิ่งนี้สามารถนําไปสู่เต้านมที่หย่อนคล้อยหลังการตั้งครรภ์หากผู้หญิงไม่ลดน้ําหนักทารกในลักษณะที่ดีต่อสุขภาพและค่อนข้างเร็ว

การสูบ

บุหรี่ มีสารก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็งเหล่านี้สลายอีลาสตินในร่างกาย เส้นใยอีลาสตินที่ถูกย่อยสลายเมื่อคุณสูบบุหรี่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความยืดหยุ่นของผิวหนังทั่วร่างกาย เป็นผลให้อีลาสตินมีความยืดหยุ่นน้อยลงซึ่งอาจทําให้เต้านมลดลง

โรค

เหล่านี้เป็นโรค บางชนิด (รวมถึง มะเร็งเต้านมและวัณโรค) ที่อาจทําให้เต้านมลดลง ในสถานการณ์เหล่านี้มักแนะนําให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและค้นหาสิ่งที่อาจเป็นไปได้

วิธีการยกเต้านมหย่อนคล้อยตามธรรมชาติ? โชคดีที่วิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค้นผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมตามธรรมชาติเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเต้านมที่หย่อนคล้อย

การป้องกันความหย่อนคล้อยของเต้านม

มีหลายสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อต่อสู้กับสาเหตุของความหย่อนคล้อยของเต้านม เรามีสองสามวิธีที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะหลีกเลี่ยงอาการของเต้านมหย่อนคล้อยและยก เต้านมหย่อนคล้อย ตามธรรมชาติ

ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวไปแล้วว่าการออกกําลังกายกระชับเต้านมด้วยตัวเองจะไม่เพียงพอที่จะรักษาความกระชับของเต้านม แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับผิวหย่อนคล้อยได้โดยการรักษาน้ําหนักที่เหมาะสมและใช้ผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมตามธรรมชาติ

1

โภชนาการและการออกกําลังกาย

มีโอกาสที่หน้าอกของคุณจะสูญเสียความบริบูรณ์เมื่อคุณประสบกับการลดน้ําหนักอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสั้น ๆ นี่คือเหตุผลที่ทั้งอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกายมากมายจะไปได้ไกลในการป้องกันความหย่อนคล้อยของเต้านม

โภชนาการ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสิ่งนี้เนื่องจากสารอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสนับสนุนและการเจริญเติบโตของเต้านม นี่คือเหตุผลที่การขาดสารอาหารสามารถนําไปสู่หน้าอกที่หย่อนคล้อยได้โดยตรง กล้ามเนื้อเต้านมอาจสูญเสียความกระชับและความแข็งแรงเนื่องจากการขาดโปรตีนเป็นต้น สิ่งนี้อาจนําไปสู่เต้านมที่หย่อนคล้อย

2

รักษาน้ําหนักที่เหมาะสม

การเพิ่มและลดน้ําหนัก ซ้ําแล้วซ้ําอีกอาจหมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อหน้าอกของคุณ เมื่อ ยืดออกผิวจะสูญเสียความยืดหยุ่นบางส่วน

เมื่อลดน้ําหนักผู้หญิงมักจะลดไขมันในเต้านมเร็วกว่าในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งหมายความว่าการผ่อนคลายและยืดผิวด้วยการเพิ่มน้ําหนักอย่างต่อเนื่องและการลดน้ําหนักอาจทําให้เต้านมหย่อนคล้อย

3

รับน้ําให้เพียงพอ

เราทุกคนรู้ว่าเซลล์ของเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ําซึ่งหมายความว่าการขาด น้ํา ในระบบของเราอาจส่งผลกระทบต่อผิวของเรา

ผิวของเราจะดูเหี่ยวย่นแห้งและเป็นขุยหากเรา ไม่ได้รับน้ําเพียงพอ สิ่งนี้อาจทําให้หน้าอกหย่อนคล้อยและสูญเสียความกระชับเนื่องจากริ้วรอยก่อนวัยของผิวหนังรอบหน้าอก

4
ลองใช้ผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมจากธรรมชาติ
มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อยกเต้านมที่หย่อนคล้อยตามธรรมชาติที่มีส่วนผสมต่อต้านริ้วรอยและสารอาหารที่สําคัญ ผลิตภัณฑ์ประเภทที่เหมาะสมจะมีวิตามินและแร่ธาตุซึ่งจะป้องกันความเสียหายของเซลล์และทําให้เต้านมหย่อนคล้อย

วิธีการยกเต้านม?

มีหลายวิธีที่เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับเต้านมที่หย่อนคล้อยหากคุณต้องการทราบวิธี ยกเต้านมที่หย่อนคล้อยตามธรรมชาติมีหลายวิธีในการทําเช่นนั้น วิธีการทําเช่นนั้นมักจะเป็นวิธีการรักษาแบบธรรมชาติที่คํานึงถึงการป้องกันความหย่อนคล้อยของเต้านมด้วย

หากคุณกําลังจะเลือกใช้การรักษาที่เฉพาะเจาะจงสิ่งสําคัญคือคุณต้องเลือกวิธีการรักษาที่ช่วยให้คุณยึดติดกับการรักษาของคุณและนําไปใช้อย่างสม่ําเสมอ หากคุณไม่สอดคล้องกันในการรักษาของคุณมีโอกาสดีที่คุณอาจสังเกตเห็นว่าคุณจบลงด้วยสถานการณ์เหมือนเดิม อะไรคือวิธีที่แนะนําในการยกระดับเต้านม

การออกกําลังกายกระชับเต้านม

การออกกําลังกายกระชับเต้านม

คุณอาจเคยได้ยินบางคนพูดว่า การออกกําลังกายกระชับเต้านม จะนําไปสู่หน้าอกที่กระปรี้กระเปร่า แต่อย่างที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ในกายวิภาคของเต้านมหน้าอกส่วนใหญ่ประกอบด้วยไขมัน ซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรที่จะกระชับหรือกระชับที่นี่เพราะพวกเขาไม่ได้ทําจากกล้ามเนื้อ

มันเป็นความจริงที่การออกกําลังกายกระชับเต้านมสามารถช่วยเสริมสร้างเอ็นโดยรอบและปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของบริเวณหน้าอกของคุณ

ในขณะที่การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคุณและแนะนําเสมอพวกเขาจะไม่มีผลอย่างมากต่อการปรากฏตัวของเต้านมหย่อนคล้อย หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตที่หย่อนคล้อยตามธรรมชาติคุณจะต้องมีมากกว่าการออกกําลังกายกระชับเต้านม เช่นเดียวกับการออกกําลังกายทุกประเภทผลลัพธ์ของการทําเช่นนั้นจะใช้เวลานานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


เลเซอร์ยกกระชับทรวงอก

เลเซอร์ยกกระชับทรวงอก

ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันแล้วว่าผิวหย่อนคล้อยเป็นสาเหตุหลักของเต้านมหย่อนคล้อย ด้วยเหตุนี้การ ยกเต้านมด้วยเลเซอร์ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรัดกุมของเต้านมในขณะที่ไม่ต้องการขั้นตอนมากนัก นี่คือการยกกระชับ เต้านมโดยไม่ต้องผ่าตัดและให้การยกกระชับตามธรรมชาติโดยการกําจัดชั้นผิวเล็ก ๆ

แม้ว่าสิ่งนี้อาจฟังดูน่าสนใจในตอนแรก แต่สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าขั้นตอนนี้ไม่เพียง แต่ มีราคาแพงมาก เท่านั้น แต่ยัง ไม่มีการศึกษาทางคลินิกในปัจจุบันเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้จ่ายเงินจํานวนมากในขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ และหากสร้างเอฟเฟกต์ที่ต้องการจะไม่มีการรับประกันว่าเอฟเฟกต์เหล่านี้จะอยู่ได้นานแค่ไหน

เว้นแต่ตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ไม่ใช่ตัวเลือกสําหรับคุณมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแนะนําการรักษานี้

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


การผ่าตัดเต้านมหย่อนคล้อย

การผ่าตัดเต้านมหย่อนคล้อย

ช่วงเวลาที่คุณเห็น การผ่าตัด คุณเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่เหมือนกับการยกกระชับเต้านมตามธรรมชาติ ศัลยแพทย์จะเอาผิวหนังส่วนเกินที่ยืดออกออกและปรับรูปร่างเนื้อเยื่อเต้านมทั้งหมด พวกเขายังจะย้ายทั้งหัวนมและ areola จะถูกยกขึ้นไปยังตําแหน่งไปข้างหน้ามากขึ้น สิ่งนี้จะนําไปสู่รูปร่างเต้านมที่อ่อนเยาว์มากขึ้น

เช่นเดียวกับอายุการใช้งานเต้านมด้วยเลเซอร์ค่าใช้จ่ายมักจะเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับลูกค้าที่คาดหวังจํานวนมาก ไม่เพียง แต่ค่าใช้จ่าย ที่สูงเกินไปเช่นเดียวกับขั้นตอนทางการแพทย์ทุกประเภทมีความเสี่ยง ต่อผลข้างเคียงในระยะยาวเสมอ

ไม่ต้องพูดถึง ความเจ็บปวด และความ รู้สึกไม่สบาย ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนจริง ไม่เหมาะเว้นแต่จะไม่มีตัวเลือกการรักษาอื่น ๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จ

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


เครื่องนวดหน้าอกไฟฟ้า

เรารู้ว่าหน้าอกประกอบด้วยไขมันไขมันและเนื้อเยื่อไขมัน ทั้งสองอย่างนี้ตอบสนองต่อการกระตุ้น เครื่องนวดเต้านมไฟฟ้า ทํางานโดยการกระตุ้นการไหลเวียนของน้ําเหลืองและเนื้อเยื่อที่รองรับ

สิ่งนี้จะส่ง ผลดี เมื่อพูดถึง รูปร่างและความกระชับของหน้าอก ซึ่งหมายความว่าในระยะยาวคุณจะสามารถเห็นผลลัพธ์บางอย่างเมื่อมันมาถึงการแก้ไขอาการของเต้านมหย่อนคล้อย

ข้อเสียเปรียบที่นี่คือการประชุมเหล่านี้จะต้องมีการวางแผนทุกวัน (ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณจะต้องนําเครื่องนวดเต้านมไฟฟ้าติดตัวไปด้วยเพื่อทําพิธีกรรมประจําวันของคุณ) และไม่สะดวกมาก แน่นอนดีกว่าตัวเลือกอื่น ๆ แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่สะดวกที่สุด

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


สั่งซื้อตอนนี้

ครีมยกกระชับทรวงอก

หากคุณต้องการหน้าอกที่กระชับและกระชับขึ้นและปฏิเสธที่จะใส่ใจกับการออกกําลังกายกระชับเต้านมหรือการผ่าตัดเต้านมที่หย่อนคล้อย ผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมตามธรรมชาติ อาจเป็นคําตอบที่คุณกําลังมองหา ครีมยกกระชับ เต้านมจากธรรมชาติเหล่านี้มีเพียงส่วนผสมจากสมุนไพรและพืชที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปิดใช้งานต่อมน้ํานมโดยตรงและการพัฒนาของไฟโตเอสโตรเจนไขมันและสารอาหารในเนื้อเยื่อเต้านม

ในขณะที่มันเป็นความจริงที่วิธีนี้จะช้ากว่าวิธีการอื่น ๆ ที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้สิ่งนี้จะให้ผลลัพธ์ระยะยาวที่ไม่เพียง แต่ปลอดภัยเนื่องจากส่วนผสมจากธรรมชาติ แต่ยังถาวร

หากคุณพอใจกับการปล่อยให้ธรรมชาติดําเนินไปและได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับเงินของคุณนี่เป็นวิธีการรักษาที่แนะนํา

ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย


สั่งซื้อตอนนี้
จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์:
ครีมยกกระชับเต้านมธรรมชาติสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดแบบรุกรานหรือต้องจ่ายมากเกินไปสําหรับขั้นตอนเดียว
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมจากธรรมชาติอาจทํางานช้ากว่าวิธีอื่นๆ ที่ใช้ในการยกเต้านมที่หย่อนคล้อย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและยาวนานกว่าด้วยอัตราความสําเร็จมากกว่า 98%


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยกกระชับเต้านมจากธรรมชาติ

การศึกษาทางคลินิก

วิธีการยกเต้านมหย่อนคล้อยตามธรรมชาติ? เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําว่าตัวเลือกการรักษาแบบธรรมชาติหากคุณเลือกที่ดีที่สุด แต่คุณอาจต้องการทราบว่า การรับประกัน หรือ การทดลองทางคลินิก ประเภทใดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ จุดสนใจหลักคือระหว่างการพัฒนาของต่อมน้ํานมและไฟโตเอสโตรเจน

สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ในกรณีนี้ว่า เอสโตรเจน อาจนําไปสู่การพัฒนาเต้านมไม่ว่าจะผ่านการกระทําต่อมไร้ท่อทางอ้อมของอวัยวะสืบพันธุ์ / ต่อมใต้สมอง / hypothalamic หรือโดยตรงในต่อมน้ํานม

พูดง่ายๆก็คือครีมเหล่านี้สามารถช่วยกระตุ้นการพัฒนาที่อาจหยุดชะงักได้ ซึ่งหมายความว่าในแง่หนึ่งมันสามารถเริ่มฟื้นฟูผิวอย่างช้าๆและเสนอการยกกระชับเต้านมที่แท้จริงโดยไม่ต้องผ่าตัด

มันเกี่ยวกับการดูแลปัญหาในระดับเซลล์ภายในร่างกายอย่างแท้จริง ในขณะที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการทําให้ร่างกายปรับตัว แต่ในที่สุดก็หมายความว่าคุณกําลังทําการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่จะนํา ผลลัพธ์ที่คุณต้องการมาให้คุณ

การศึกษาทางคลินิก

Copyright © 2018 - 2024 Breast-Uplift.com. สงวนลิขสิทธิ์.